10 april 2017

Een goede start met gezonde darmflora

Binnen de LucKi Darmflora Studie wordt de darmflora in 300 kinderen onderzocht om betere inzichten te krijgen in de ontwikkeling van de darmflora. Daartoe zijn de onderzoekers op zoek naar vrouwen die zwanger zijn of een kindje hebben dat jonger is dan vijf weken.

De darmflora is de verzameling van bacteriën die in de darm leven. Centraal in de LucKi Darmflora Studie staat de vraag hoe de darmflorasamenstelling van kinderen zich ontwikkelt en of de darmflora van het kind van invloed is op de ontwikkeling van allergieën, astma of overgewicht op latere leeftijd.

Tijdens dit onderzoek worden op negen verschillende tijdstippen (vanaf de geboorte tot 14 maanden na de geboorte) ontlastingsmonsters en vragenlijsten van het kind verzameld. Hiernaast wordt ook eenmalig een ontlastingsmonster van de moeder verzameld. Dit, omdat er aanwijzingen zijn dat de darmflora van de moeder een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van een gezonde darmflora bij het kind.

Nieuwe inzichten ontwikkeling darmflora

De LucKi Darmflora Studie zal uiteindelijk nieuwe inzichten verwerven in de ontwikkeling van de darmflora bij kinderen en de invloed daarvan op het ontstaan van bepaalde ziekten. Toekomstig onderzoek zal kunnen uitwijzen of het risico op de ontwikkeling van ziekten kan worden verkleind of klachten kunnen verminderen door de darmflorasamenstelling te veranderen. De informatie die uit het onderzoek voortkomt, kan als basis dienen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en adviezen voor de consultatiebureaus en GGD.

Deelnemen aan de LucKi Darmflora Studie

Bent u zwanger of is uw kind jonger dan 5 weken? Dan komt u in aanmerking voor deelname aan de LucKi Darmflora Studie. Interesse? Kijk dan op www.luckistudie.nl/aanmelden. Meer weten? Bel met T 06-83541496, mail naar lucki-gut@maastrichtuniversity.nl of kijk op www.luckistudie.nl.

Het LucKi onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+, de Universiteit Maastricht (Care and Public Health Research Institute), Zuyderland Jeugdgezondheidszorg en GGD Zuid-Limburg.