16 oktober 2018

GRIP studie naar pijn bij het vrijen

Voor een onderzoek naar een groepsprogramma voor vrouwen met pijn bij de gemeenschap – de GRIP studie – zoekt het Maastricht UMC+ vrouwen tussen de 18-45 jaar die willen deelnemen aan het onderzoek.

De GRIP studie is een multicenter studie waarin de effectiviteit wordt onderzocht van een groepsprogramma voor vrouwen met pijn bij de gemeenschap. Het effect van de groepsbehandeling wordt vergeleken met vrouwen (en hun partners) die op de wachtlijst voor de behandeling staan. Loting bepaalt of vrouwen direct met de groep kunnen beginnen of dat ze eerst een halfjaar moeten wachten voordat ze met behandeling beginnen. Deze studie wordt op drie locaties in Nederland uitgevoerd: het Amsterdam Universitair Medische Centra (locatie AMC), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Maastricht MUMC+. Tevens wordt het onderzoek ook in twee universiteiten in Zweden uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 160 proefpersonen uit Nederland en Zweden.

Over het onderzoek

In het kader van dit wetenschappelijke onderzoek is het nodig dat vrouwen 2 of 3 keer extra naar het ziekenhuis komen (m.a.w. buiten de groepsbehandeling-plus om). Een bezoek duurt ongeveer 2 uur. Tijdens het eerste bezoek aan het ziekenhuis vindt er een interview met de vrouwen en partners plaats, een interview met de vrouw alleen en een gynaecologisch onderzoek. De vrouwen en partners vullen ook een aantal vragenlijsten in over onder andere het seksueel functioneren.

Wat is verder nodig voor het onderzoek?

Verder krijgen de vrouwen elke maand een vragenlijst toegestuurd. De vragen gaan onder andere over het seksueel functioneren. Het invullen kost ongeveer 5-10 minuten. Omdat we graag willen weten hoe het na afloop van de behandeling met de proefpersonen gaat krijgen de deelneemsters en hun partners ook 3 en 6 maanden na afloop van de behandeling een vragenlijst toegestuurd. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 30 minuten.

Enkele belangrijke criteria om deel te kunnen nemen zijn:

  • heteroseksuele vrouwen in de leeftijd tussen 18-45 jaar,
  • meteen relatie langer dan 3 maanden;
  • de partner is ook bereid om mee te doen met het onderzoek;
  • ten minste een half jaar last van oppervlakkige dyspareunieklachten;
  • bijna altijd last van pijn bij de gemeenschap.

Vrouwen die aan één van de volgende criteria voldoen kunnen niet deelnemen:

  • ernstige psychiatrische problemen, waarvoor behandeling nodig is;
  • zwanger zijn of minder dan een jaar voorafgaande aan de studie bevallen zijn;
  • niet of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal om deel te kunnen nemen aan de behandeling of het onderzoek.

Meer weten of deelnemen?

Kijk op https://gripstudie.nl/

Aanmelden nieuwsbrief