23 mei 2016

Mannen met overgewicht gezocht

Voor een onderzoek naar het effect van een milde verlaging van het zuurstofgehalte in de omgevingslucht op de stofwisseling, is onderzoeksinstituut Nutrim op zoek naar mannen tussen de 30 en 65 jaar met overgewicht/ obesitas die niet roken. 

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Er zijn aanwijzingen dat de hoeveelheid zuurstof in de omgevingslucht van invloed kan zijn op de stofwisseling. Door middel van een wetenschappelijk onderzoek bij de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit Maastricht willen we nagaan of blootstelling aan lucht met een iets lagere hoeveelheid zuurstof dan normaal gunstige effecten heeft op de stofwisseling. Tevens zullen we onderzoeken of dit gunstige effecten heeft op de werking van het vetweefsel en de spieren. Dit onderzoek kan leiden tot een mogelijke therapie om het risico op type 2 diabetes te verlagen in mensen met overgewicht. Hiervoor zijn wij op zoek naar mannen (niet-roker) in de leeftijdscategorie 30-65 jaar.

Naast een vooronderzoek (3 uur) en een kort bezoek om uw stofwisseling te bepalen (30 min) zult u binnen een periode van 6 weken 2 x 8 dagen (ongeveer 7 uur per dag) naar de universiteit moeten komen om daar aan normale of een licht verlaagde hoeveelheid zuurstof blootgesteld te worden. Tijdens dag 1 t/m 5 zult u in een kamer verblijven waar de hoeveelheid zuurstof normaal of licht verlaagd is, en kunt u wat lezen, TV kijken of iets anders doen. Op dag 6, 7 en 8 zullen metingen plaatsvinden om de stofwisseling in kaart te brengen en zullen bloedmonsters, vet- en spierbiopten worden afgenomen. De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer 125 uur. Na afronding van het onderzoek ontvangt u naast een reiskostenvergoeding een vergoeding van 750 euro.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met onderzoeker Max Vogel, T 043 - 388 1672 /m.vogel@maastrichtuniversity.nl.