Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Mensen met allergische astma gezocht

Voor een onderzoek naar de effecten van plantenstanolen op astmaklachten (de PLANTASTIC-studie), zoeken we vrijwilligers (m/v 18 – 70 jaar) die mee willen werken aan dit onderzoek.

De vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht doet onderzoek naar de effecten van plantenstanolen op astmaklachten. De minimale vergoeding voor deelname is €150, de maximale vergoeding €250. Je reiskosten worden ook vergoed (€0.19/km).

Plantenstanolen komen van nature voor in onder meer fruit, groenten, plantaardige oliën en noten. Ze zijn onderdeel van een grotere groep, namelijk fytosterolen. Dit zijn essentiële bouwstenen in alle plantencellen. Ze zijn vergelijkbaar met de rol die cholesterol speelt in cellen van mensen en dieren. De structuur van plantenstanolen lijkt erg op die van cholesterol, maar plantenstanolen worden bijna niet opgenomen in het menselijk lichaam. Plantenstanolen kunnen er echter wel voor zorgen dat een deel van de cholesterol uit voeding ook niet wordt opgenomen door het lichaam. Dit effect is gunstig voor mensen met een verhoogd cholesterol. Het hebben van een hoog cholesterol is een risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat plantenstanolen ook een effect hebben op het afweersysteem. Plantenstanolen kunnen mogelijk de balans in het afweersysteem van astmapatiënten herstellen, waardoor de astmasymptomen zouden kunnen afnemen. In de PLANTASTIC-studie gaan wij verder onderzoeken of plantenstanolen in de praktijk daadwerkelijk astmasymptomen kunnen verminderen en hoe dit precies in zijn werk gaat in het lichaam.

Voor dit onderzoek vragen we je om een jaar lang driemaal daags twee fruittoffees te nemen. Je wordt willekeurig ingedeeld in een groep: één groep ontvangt fruittoffees met plantenstanolen en één groep ontvangt controle-fruittoffees (zonder plantenstanolen).

Gedurende het onderzoek, moet je zes keer nuchter naar het Maastricht UMC+ komen voor een test die ongeveer twee uur duurt. Tussen iedere test zitten circa drie maanden. Tijdens deze testen vragen we je om bloed af te staan, een longfunctietest te doen en vragenlijsten in te vullen. Én je ontvangt van ons een ontbijt.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?

Neemt dan gerust contact op met Lieve van Brakel, Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht: T 043-3882113 / plantastic@maastrichtuniversity.nl

Meer informatie over het onderzoek 

Sluit de enquête