Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Onderzoek app voor jongeren met een ingrijpende levensgebeurtenis

De SELFIE-studie onderzoekt of een app (met begeleiding) het zelfvertrouwen kan verbeteren van jongeren die een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegemaakt. Ook wordt gekeken of de app de impact van deze negatieve gebeurtenis kan helpen minimaliseren. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar jongeren van 12 t/m 25 jaar die voor hun 16e een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegemaakt en een laag zelfbeeld hebben.

De SELFIE-studie onderzoekt of een app (met begeleiding) het zelfvertrouwen kan verbeteren van jongeren die een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegemaakt. Ook wordt gekeken of de app de impact van deze negatieve gebeurtenis kan helpen minimaliseren. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar jongeren van 12 t/m 25 jaar die voor hun 16e een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meegemaakt (zoals lichamelijk, seksueel of emotioneel misbruik, emotionele of lichamelijke verwaarlozing, pesten of die getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders) en die daarnaast een laag zelfbeeld hebben.

Veruit de meeste psychische aandoeningen ontstaan vóór het 25e levensjaar. Het meemaken van een traumatische ervaring op jonge leeftijd blijkt vaak ernstige gevolgen te hebben op het zelfvertrouwen van een slachtoffer. Dit verhoogt het risico op het ontwikkelen van psychische problemen. Een psychische aandoening gaat vaak gepaard met negatieve effecten op je ontwikkeling als mens, je relaties, je opleiding en beroepsleven. Daarom zijn behandelingen om de negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken zo belangrijk. Ze zijn erop gericht om je welzijn en veerkracht te verhogen, en om psychische problemen later in het leven te voorkomen. Het verbeteren van een laag zelfbeeld bij getraumatiseerde jongeren is mogelijk een veelbelovende strategie.

Tijdens de SELFIE-studie onderzoeken we of een behandeling via een gepersonaliseerde smartphone-app (onder begeleiding) kan helpen om je zelfbeeld te verbeteren en de impact van de negatieve levensgebeurtenis te minimaliseren.

Deelnemers van het onderzoek worden door loting ingedeeld in de controlegroep (deze groep volgt de SELFIE-interventie niet) en de interventiegroep (deze groep volgt wel de SELFIE-interventie). Deze twee groepen worden vóór de interventie, na de interventie, en tijdens de 6, 18 en 24 maanden follow-ups met elkaar vergeleken.

De behandeling

De behandeling duurt zes weken. Tijdens de zes weken ga je aan de slag met de app. Deze bestaat uit allerlei opdrachten om je zelfbeeld te verbeteren. Opdrachten nemen gemiddeld ongeveer 5 minuten in beslag. De app is persoonlijk en je werkt aan door jou zelf opgestelde doelen. Door de opdrachten in de app leer je bijvoorbeeld om persoonlijke positieve eigenschappen te ontdekken, om te gaan met perfectionisme, minder gevoelig te worden voor (onterechte) kritiek en hoe je kunt omgaan met gerechtvaardigde kritiek. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Elke twee weken vindt er een sessie met onze psycholoog plaats. Tussen deze sessies door heb je drie keer via e-mail contact met de psycholoog.

Meedoen met het onderzoek of meer informatie

Wil je meer informatie over de SELFIE-studie? Neem dan eens een kijkje op www.selfiestudie.nl.
Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met een van onze onderzoekers via selfie@maastrichtuniversity.nl.

Sluit de enquête