Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Onderzoek naar psychische klachten

Voor een onderzoek naar psychische klachten zijn we op zoek zijn naar mensen tussen 20 – 55 jaar met een huidige depressieve episode van 6 maanden of korter. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of beloningstaken ingezet kunnen worden om negatieve symptomen van een depressie beter in kaart te brengen.

Voor een onderzoek naar psychische klachten zijn we op zoek zijn naar mensen tussen 20 – 55 jaar met een huidige depressieve episode van 6 maanden of korter. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of beloningstaken ingezet kunnen worden om negatieve symptomen van een depressie beter in kaart te brengen.

Doel onderzoek

Psychische klachten zoals depressie zijn soms moeilijk te behandelen. Soms ontstaan er motivatieklachten en een afname 'in het kunnen genieten van dingen' (ook wel negatieve symptomen genoemd). Wij onderzoeken hoe computertaken kunnen worden ingezet om negatieve symptomen beter in kaart te brengen.

De studie

Het onderzoek bestaat uit een sessie van circa 5,5 uur. Er worden vragenlijsten afgenomen en we doen enkele computertaken waarbij ondertussen EEG-metingen (een techniek om de activiteit in de hersenen te meten) gedaan worden.
We zoeken:

  • deelnemers met een huidige depressieve episode van 6 maanden of korter
  • leeftijd: 20-55 jaar
  • deelnemers mogen medicatie gebruiken/gebruikt hebben voor deze klachten

Vergoeding voor deelname

Voor deelname ontvang je een vergoeding van maximaal €70 en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Heb je interesse of ken je mensen die wensen deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met onze onderzoeksmedewerker Bea Campforts: rtoc@maastrichtuniversity.nl / T 043 388 3868, School for Mental Health and Neuroscience van Universiteit Maastricht.

Sluit de enquête