22 januari 2018

Proefpersonen met PDS gezocht

citrusextract bij PDSVoor een onderzoek naar het effect van citrusextract op de darmgezondheid zoekt de Universiteit Maastricht proefpersonen met het prikkelbaredarm-syndroom (PDS).

Het product dat in deze studie wordt onderzocht is een citrusextract. We kijken daarbij onder meer naar de effecten van dagelijkse inname van dit citrusextract op de ontsteking in de darmen, de bacteriesamenstelling in de darmen en klachten aan het maagdarmstelsel. Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen naar voren gekomen dat inname van citrusextracten op al deze punten een positieve invloed kan hebben.

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar:

  • mensen met het prikkelbaredarm-syndroom (m/v)
  • leeftijd 18-70 jaar
  • een BMI < 35 (je BMI is kg/m2 = gewicht in kilogram gedeeld door de lengte x lengte in meter).

Het gehele onderzoek duurt maximaal 12 weken en bestaat uit een screeningsonderzoek en 3 testdagen. Deze testdagen duren maximaal een uur.

We vergelijken in deze studie de werking van een citrusextract ten opzichte van een placebo (een niet-werkzame stof). Gedurende 8 weken dien je iedere dag vlak voor het ontbijt het door ons aan jou toegewezen product in te nemen.

Tijdens de 3 testdagen vinden de volgende metingen plaats:

  • bloedafname
  • invullen van vragenlijsten
  • verzameling van ontlasting

De kans bestaat dat je na screening niet voldoet aan de inclusiecriteria en dus niet kunt deelnemen aan dit onderzoek. Je ontvangt dan geen vergoeding voor de screening. Eventuele gemaakte reiskosten worden wel vergoed. Bij volledige deelname aan het onderzoek wordt een vergoeding van €150,- (+ reiskosten) gegeven.

Deelnemen?
Heb je interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met onderzoekster Yala Stevens via E yala.stevens@maastrichtuniversity.nl of T 043-3884295.