Geheugenpoli Maastricht UMC+ biedt ondersteuning

Geheugenpoli
De Geheugenpoli van het Maastricht UMC+ biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Prof. dr. Marjolein de Vugt, gezondheidszorgpsycholoog op de Geheugenpoli van het Maastricht UMC+ en mededirecteur van het Alzheimer Centrum Limburg, vertelt hoe.

Tegenwoordig praten we over ‘mensen met dementie’ en niet over ‘dementerenden’. Dr. Marjolein de Vugt legt uit waarom. “Omdat mensen met dementie vooral als mens willen worden gezien en deel uitmaken van de maatschappij. De beeldvorming rond deze ziekte is heel stigmatiserend. Je zou je hele mens-zijn verliezen en wegkwijnen in een verpleeghuis; dat is een te eenzijdig beeld. Het is een nare ziekte die verschrikkelijk kan zijn, maar er zijn ook andere kanten in het jarenlange proces. Met de term ‘mensen met dementie’ stellen we het mens-zijn centraal. Dat is een belangrijke eerste stap die we moeten nemen om hen niet in een isolement te laten raken.”

Partner in Balans-programma

“Het bijzondere van onze poli is dat mensen er niet alleen terecht kunnen voor een vroegtijdige opsporing van dementie, maar daarna ook hulp en zorg kunnen krijgen. Een voorbeeld is ons Partner in Balans-programma dat we voor partners van mensen met dementie ontwikkelden. Na een gesprek op de poli krijgt de partner via de computer een aantal passende modules aangeboden om aan persoonlijke doelen te werken. Het blijkt dat partners daarna een betere kwaliteit van leven ervaren en beter de zorg kunnen bieden aan de persoon met dementie.” Meer op www.partnerinbalans.nl.

Hier vind je nog meer steun bij dementie / alzheimer:

  • Dialogen rond Dementie: Het Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie 'Dialogen rond Dementie' in Maastricht. Meer informatie op www.alzheimercentrumlimburg.nl, zoekterm 'Dialogen rond Dementie'.
  • Alzheimer cafés: Verspreid over Nederland zijn er ‘Alzheimer cafés’, waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de gevolgen van dementie. Iedere bijeenkomst staat een onderwerp centraal. Kijk op www.alzheimernederland.nl waar er bij jou in de buurt een Alzheimer café is.

Alzheimer-onderzoek steunen?

Kijk dan op www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl.

Sluit de enquête