Beroerte behandelen

Voor wie met een beroerte bij het Maastricht UMC+ wordt binnengebracht, staat 24/7 een team van het Hersen+Zenuw Centrum klaar voor acute medische hulp, waarna opname voor verdere behandeling volgt op de Stroke Unit. De CVA Ketenzorg begeleidt en ondersteunt het herstelproces.

Opname op de Stroke Unit (stroke is het Engelse woord voor beroerte) is gericht op behandeling en het voorkomen van complicaties. Ook wordt onderzocht wat de beroerte heeft veroorzaakt. Met een CT-scan wordt bepaald welke behandeling noodzakelijk is. Patiënten met een herseninfarct kunnen antistollingsmedicijnen krijgen waardoor het bloedstolsel in de verstopte ader oplost en de hersenen weer zuurstof krijgen. Deze behandeling kan echter alleen binnen 4,5 uur na de eerste symptomen uitgevoerd worden. De nieuwe, mede in het Maastricht UMC+ ontwikkelde MR CLEAN-behandeling, waarbij het stolsel in de hersenen via een in de lies aangebrachte katheter wordt verwijderd, moet binnen 6 uur plaatsvinden. Bij een hersenbloeding wordt vaak afgewacht om te kijken wat de gevolgen zijn. Soms is een operatie noodzakelijk om de bloeding te stoppen.

CVA Ketenzorg

Op de Stroke Unit wordt ook in kaart gebracht welke revalidatie en nazorg nodig en gewenst is. Revalidatie moet snel beginnen: in het eerste jaar worden de beste resultaten geboekt. Alle bij een beroerte betrokken specialisten – revalidatieartsen, fysiotherapeuten, logopedisten,  (neuro)psychologen, ergotherapeuten en natuurlijk huisartsen – werken samen binnen de CVA Ketenzorg, om zo iedere patiënt op het juiste moment de beste zorg te geven.

CVA nazorg

Zo’n zes van de tien patiënten kunnen na een paar dagen weer naar huis om daarvandaan verder te revalideren. Er wordt intensieve nazorg gegeven, zodat de patiënt weer zoveel mogelijk zijn normale leven kan gaan leiden.

Een paar weken na thuiskomst komt een CVA-thuiszorgcoördinator van zorgorganisatie Envida kijken of er nog extra hulp en behandelingen nodig zijn. Deze thuiszorgcoördinator biedt desgewenst ook emotionele en praktische steun aan de mantelzorgers en naasten van de patiënt.

Vier maanden na het ontslag uit het ziekenhuis is er een consult op de nazorgpoli CVA met een CVA-nazorgverpleegkundige. Waar nodig wordt de patiënt tot twee jaar na het CVA gevolgd. Wanneer de gevolgen van de beroerte zeer ernstig zijn, gaan patiënten naar de Adelante revalidatiekliniek voor intensieve begeleiding, naar Vitala+ (voorheen MUMC+ Herstelzorg) of naar een verpleeghuis met een revalidatie-afdeling.

Schrijf je in voor de Gezond Idee nieuwsbrief

Sluit de enquête