InLife
Om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen en ontlasten, hebben onderzoekers van Alzheimer Centrum Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ een online hulpmiddel ontwikkeld: InLife. InLife bestaat uit een website en een app, met tal van functies. Zo kunnen mantelzorgers door gebruik te maken van de tool mensen uit hun omgeving uitnodigen om hulp te bieden.

Daartoe zijn zogenoemde zorgcirkels ingericht. De binnenste zorgcirkel bestaat uit de directe familie van de persoon met dementie. De middelste zorgcirkel wordt gevormd door vrienden, kennissen en buren; en de buitenste zorgcirkel door professionals zoals de case manager. De mantelzorger stelt concrete hulpvragen waarop mensen in de verschillende zorgcirkels, zowel veraf als dichtbij, kunnen intekenen. Het is met andere woorden een laagdrempelige manier om hulp te organiseren bij de mantelzorg, waardoor taken (beter) verdeeld worden en de mantelzorger ontlast wordt. Mantelzorg voor de mantelzorgers kortom.

Interactieplatform
mantelzorg bij dementie
Beeld Alzheimer Centrum Limburg

InLife heeft daarnaast ook de functie van platform voor informatie en positieve sociale interactie. Er is een tijdlijn, waarop dagelijkse gebeurtenissen rond de persoon met dementie en persoonlijke berichten gedeeld kunnen worden, maar ook foto's van nu en vroeger. Er is een agenda waarin activiteiten aangekondigd en gepland worden inclusief verzoeken om ondersteuning. Er is een zorgboek voor alle relevante gegevens rond de zorg van de persoon in kwestie, en een kompas voor algemene informatie over dementie. Een en ander moet er toe leiden dat er meer interactie ontstaat tussen betrokkenen, een positieve sfeer, meer betrokkenheid en commitment. Meer op www.myinlife.nl.

Achtergrond problematiek mantelzorgers

Mantelzorgers van personen met dementie raken nogal eens overbelast. Het zijn vaak mensen met een baan en een gezin, die de mantelzorg voor bijvoorbeeld hun vader of moeder 'erbij' doen. Maar liefst 80 procent van de mantelzorgers is overbelast en wordt depressief. Daarbij komt dat er vaak een grote drempel is om steun te vragen. In dat licht bezien is InLife een belangrijk online hulpmiddel om sociale steun te vergroten. 

Ook interessant

 

Sluit de enquête