Nieuwe longziekte CALD en post-intensive-caresyndroom (PICS)

Nieuwe longziekte CALD en post-intensive-caresyndroom (PICS)
Foto iStock
Nieuwe longziekte CALD

Het Longfonds waarschuwt dat besmetting met het coronavirus COVID-19 in veel gevallen leidt tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken dan een soort longfibrose, waarbij de longen niet meer voldoende zuurstof op kunnen nemen. De nieuwe ziekte heeft ook al een naam: CALD, wat staat voor COVID Associated Lung Disorder. 

Om te voorkomen dat ex-coronapatiënten jarenlang blijven rondlopen met onbegrepen klachten wil het Longfonds hen in een vroegtijdig stadium registreren en koppelen aan medische zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over CALD op www.longfonds.nl. Daar kun je je ook registreren. 

Post-intensive-caresyndroom (PICS)

Patiënten die lang op de ic hebben gelegen lopen risico op het ontwikkelen van het post-ic-syndroom. PICS is een verzamelterm voor allerlei problemen. Daartoe behoren naast spierzwakte, ondervoeding en uitputting onder meer ook ademhalingsmoeilijkheden, concentratiestoornissen en psychische problemen – tot aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) toe. PICS is echter geen specifiek gevolg van corona; het kan na élke ic-opname optreden. Wel is de impact groter naarmate je langer in een ic-bed ligt, zoals bij corona vaak voorkomt.

Kijk voor meer informatie op www.mumc.nl, zoekterm ‘herstel na een intensive care opname’.

Sluit de enquête