Waartegen kun je allemaal worden ingeënt?

Vaccinaties & inentingen
Vaccinaties in het Rijksvaccinatie-programma

In Nederland krijgen kinderen vanaf hun geboorte tot hun twaalfde jaar vanuit het Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties aangeboden, die hen voor de rest van hun leven beschermen tegen twaalf infectieziekten. Deze ziekten worden veroorzaakt door virussen die niet of nauwelijks veranderen. Op dit moment beschermt het Rijksvaccinatieprogramma tegen:

 1. difterie
 2. kinkhoest
 3. tetanus
 4. polio
 5. haemophilus influenzae type b (Hib)
 6. hepatitis B
 7. pneumokokken
 8. bof
 9. mazelen
 10. rodehond
 11. meningokokken C
 12. humaan papillomavirus (HPV)

Meer op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Extra inentingen bij risicogroepen

Soms kom je, ook na je kindertijd, in aanmerking voor een bepaalde vaccinatie omdat je tot een risicogroep behoort. Zo worden ouderen, mensen met diabetes of bijvoorbeeld een longziekte jaarlijks opgeroepen voor een griepprik. Dat gebeurt elk jaar weer, omdat het griepvirus muteert – het oppervlak van het virus verandert continu. Dat komt onder meer doordat griep ook bij dieren voorkomt, in tegenstelling tot infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarom moet het griepvaccin steeds worden aangepast. Ook worden volwassenen wel ingeënt tegen hepatitis B, als ze bijvoorbeeld bij de politie of in de gezondheidszorg werken en zo een verhoogd risico lopen om besmet te raken.

Blog dr. Astrid Oude Lashof, internist gespecialiseerd in infectieziekten aan het Maastricht UMC+:
Waarom je je kind moet laten vaccineren

Inentingen als je op reis gaat

In sommige (verre) buitenlanden komen nog infectieziekten voor die we hier niet meer kennen. Als je deze landen bezoekt, wordt dan ook aangeraden om je te laten inenten tegen deze ziektes. Soms is dat zelfs verplicht. Het gaat dan om ziektes als:

 1. difterie, tetanus, polio (DTP)
 2. hepatitis A
 3. gele koorts
 4. buiktyfus
 5. meningokokken ACWY

Kijk op de website van de GGD voor meer informatie: www.ggdreisvaccinaties.nl.

Wil je weten welke vaccinaties je nodig hebt op je reisbestemming? Kijk dan op de website van Ease Travel Clinic.

Meer over reisziektes

 

Sluit de enquête