Leven zonder angst en stress

Wat is een angststoornis?

Als je heftige angstklachten hebt zonder dat er sprake is van een reële bedreiging en je daardoor belemmerd wordt in je dagelijks leven, kan er sprake zijn van een angststoornis. De meeste angststoornissen ontstaan tussen het 25ste en 44ste jaar. Paniekstoornissen, fobieën, acute of posttraumatische stressstoornissen (PTSS), dwangstoornissen en piekerstoornissen zijn de bekendste. Voor het ontstaan van zo’n stoornis is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. Het is een combinatie van genetische aanleg, ingrijpende gebeurtenissen in de opvoeding of de omgeving en karakter.

Hoe herken je een angststoornis?

Mensen die aan een angststoornis lijden, hebben vaak last van:

  • hoofdpijn
  • buikpijn
  • slaapproblemen/nachtmerries
  • depressie
  • prikkelbaarheid/nervositeit
  • gebrek aan eetlust
  • concentratieproblemen
  • bange voorgevoelens
  • spanning en onrust
  • angst voor allerlei klachten

Aanmelden nieuwsbrief