zintuig zicht, zien
Dankzij het oog kunnen we zien. Meer dan 80 procent van de informatie die we binnenkrijgen, komt via onze ogen. Onze ogen zijn, op onze hersenen na, ons meest complexe orgaan.

Het oog werkt als een camera, waarvan de lichtgevoelige fotoreceptoren lichtprikkels opvangen die via de pupil, een zwart gaatje in de iris eigenlijk, naar binnen komen. Het licht valt vervolgens op het netvlies aan de binnenzijde van het oog.

Het netvlies bestaat uit ongeveer 126 miljoen zintuigcellen. Die zetten de prikkels om in signalen die via de oogzenuw naar de visuele schors, een gebied achterin de hersenen, worden geleid. De projectie van lichtsignalen gaat overigens op zijn kop en in spiegelbeeld; de hersenen zetten het beeld weer recht, zodat je het herkent.

Wat kan er misgaan met je zicht?

Er kunnen zich problemen voordoen in het optisch gedeelte van het oog, zoals aangeboren afwijkingen, slijtage of staar – in dat geval kan een bril of operatie uitkomst bieden. Als de signalen van de lichtprikkels echter stagneren (op bepaalde plekken) in het netvlies, kan je zicht sterk verminderen. Het is dan ook zaak je ogen regelmatig te laten controleren. Veel oogaandoeningen kunnen, als ze in een vroeg stadium ontdekt worden, met succes behandeld worden door de oogarts. De opticien of huisarts kan een goede inschatting maken of verwijzing naar de oogarts nodig is. Meer over oogziekten en behandelingen

Gezichtsbedrog

FEIT: We zien alles, alle kleuren, alle vormen, maar aandacht bepaalt wat we echt waarnemen. Het brein kiest welke informatie uit de buitenwereld wordt verwerkt. Daarom zijn bijvoorbeeld getuigenverklaringen lang niet altijd accuraat.

Neem een kijkje achter de schermen bij het oogziekenhuis van het Maastricht UMC+

Sluit de enquête