Onderzoek maagband bij obese kinderen

Het Maastricht UMC+ voert als enige centrum in Nederland een wetenschappelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van de inzet van een maagband bij kinderen met extreem overgewicht (morbide obesitas). Het gaat om kinderen in de leeftijd van 14, 15 en 16 jaar met een BMI boven de 40 en bij wie andere vormen van behandelen, zoals leefstijlinterventies, diëten en beweegprogramma's niet toereikend en effectief zijn gebleken. Om te voorkomen dat ernstige gezondheids- en psychische klachten zich verder ontwikkelen, wordt onderzocht of het plaatsen van een maagband een effectieve methode is.

Aan het ontstaan van extreem overgewicht ligt vaak een combinatie van factoren ten grondslag, waarbij leefstijl, stress, genetische factoren, stofwisseling en medicatie van invloed kunnen zijn. Dat maakt het tot een complexe aandoening. Deze vorm van obesitas kan schadelijke gezondheidseffecten hebben, waaronder diabetes en hart- en vaataandoeningen, maar kan ook emotioneel belastend zijn. In Nederland gaat het om een beperkte groep van kinderen, bij wie plaatsing van een maagband mogelijk een oplossing kan bieden. Naast de plaatsing van de maagband zijn beweeg- en voedingsadviezen en psychische begeleiding onderdeel van de behandeling, evenals begeleiding van het gezin. De chirurgische behandeling is dan ook onderdeel van een multidisciplinaire aanpak, waarbij verandering van leefstijl centraal staat.

COACH begeleidt obese kinderen

Behalve het onderzoek naar de maagband voert het Maastricht UMC+ verschillende studies uit op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Niet alleen wordt het effect van leefstijlinterventies bestudeerd bij volwassenen, ook bij kinderen wordt onderzoek gedaan naar het bevorderen van de gezondheid door meer bewegen en gezonde voeding. Een goed voorbeeld daarvan is het programma COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children), waarbij kinderen op interactieve wijze worden gestimuleerd om hun leefstijl te verbeteren en overgewicht te voorkomen. Maastricht UMC+ is tevens partner in het project 'De Gezonde basisschool van de Toekomst' om kinderen ook onder schooltijd bewust bezig te laten zijn met hun gezondheid.

Het onderzoek naar het maagbandje bij kinderen wordt in het Maastricht UMC+ uitgevoerd onder de naam BASIC trial.

Maagbandje als hulpmiddel bij afvallen

Onderzoek maagband bij obese kinderen
Renée (16) kreeg in het Maastricht UMC+ in onderzoeksverband een maagbandje. Dit dient als hulpmiddel bij de bestrijding van extreem overgewicht. Enkel kinderen die alles al hebben geprobeerd om af te vallen komen hier mogelijk voor in aanmerking. 
Bekijk hier het interview met Renée en onderzoekster Yvonne Roebroek Bron: NOS Jeugdjournaal, 20-01-2017

Aanmelden nieuwsbrief
Sluit de enquête