steunkousen

In tegenstelling tot vroeger – toen er weinig meer tegen te doen was dan steunkousen dragen en veel met de benen omhoog zitten – zijn er nu allerlei mogelijkheden om ze te bestrijden. Vaatchirurg Jorinde van Laanen en dermatoloog Firdaus Ibrahim van het Maastricht UMC+ geven uitleg over spataderbehandelingen.

De behandeling van spataderen is van allerlei factoren afhankelijk, waaronder de ernst van de klachten en de mobiliteit van patiënten. Dat bepaalt ook wat de zorgverzekeraar vergoedt – lang niet alle behandelingen vallen onder verzekerde zorg. Het is dus zaak daar vooraf informatie over op te vragen.Voorafgaand aan een behandeling worden de spataderen goed onderzocht door middel van een duplex-onderzoek. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van ‘lekkage’ in de spatader. 

Vaak voorkomende behandelopties van spataderen zijn:

  • Compressie: het aanbrengen van compressief verband of therapeutische elastische kousen (‘steunkousen’) voorkomt dat er (te veel) bloed terugstroomt richting de voeten. Dit gebeurt op aanvraag van je arts en valt onder vergoede zorg.
  • Endoveneuze ablatie: hierbij wordt via een kleine snede in de huid een dunne laser- draad in het bloedvat aangebracht, die de ader van binnenuit dicht brandt. Vervolgens worden de resten van het uitgeschakelde bloedvat door het lichaam zelf ‘opgeruimd’ en neemt een goed functionerende ader de functie van de behandelde ader over. Deze behandeling is betrekkelijk nieuw, maar al erg populair, mede dankzij de goede resultaten, het snelle postoperatieve herstel en het lage risico op complicaties. Deze behandeling wordt, mits wordt voldaan aan bepaalde criteria, vergoed door de zorgverzekering.
  • Chirurgische strip-operatie of strippen: het operatief verwijderen van grote spat- aderen door een vaatchirurg. Deze behandeling vindt onder algehele of plaatselijke narcose plaats. Deze behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekering.
  • Ambulante flebectomie volgens Müller: is vergelijkbaar met strippen en wordt toegepast bij zichtbare, kronkelende spataderen. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving en wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekering.
  • Sclerocompressie: het wegspuiten van de spatader. Er wordt een vloeistof in de spatader gespoten die de binnenkant van de ader beschadigt, waardoor die dicht- kleeft. In de praktijk komen vooral cosmetisch storende kleine spataderen hiervoor in aanmerking. Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekering.
  • Foam-echosclerocompressie: dit is het wegspuiten van een ader met schuim. Deze behandeling valt onder vergoede zorg als behandeling met endoveneuze ablatie, chirurgisch strippen of ambulante flebectomie volgens Müller niet mogelijk is.

Vaatchirurg Jorinde van Laanen: “Een blokkade in de bloedstroom in het diepe aderstelsel, zoals kan ontstaan na trombose (een bloedstolsel dat een bloedvat afsluit), kan veel klachten geven die het leven van vaak nog jonge mensen sterk belemmeren. Vroeger was er weinig tegen deze diep veneuze aandoeningen te doen, nu kunnen we gelukkig een deel van die verstopte of beknelde aders met  stents goed behandelen. Maar we zijn er nog niet. De operatie die we uitvoeren bij bijvoorbeeld het post-trombotisch syndroom is best lastig en geeft geen garantie op succes. In 80 procent van de gevallen brengt de ingreep op de langere termijn een duidelijke verbetering en afname van de klachten, bij 20 procent niet.”

“We kunnen nu helaas nog niet voorspellen welke patiënten het meeste baat bij de behandeling hebben. Er wordt veel onderzoek gedaan om de behandelresultaten verder te verbeteren. We opereren als het technisch mogelijk is, maar alleen om klachten te verhel- pen, niet om cosmetische redenen. In de spreekkamer bespreken we de voor- en nadelen van een eventuele operatie uitge- breid met de patiënt. Er zijn ook mensen die daarna besluiten dat ze de ingreep niet willen. Daar heb ik begrip voor: een operatie brengt immers altijd risico's met zich mee en de ernst van de klachten die patiënten hebben, moet daar tegen opwegen.”

Meer informatie over de behandeling van spataderen

Meer informatie over spataderen vind je ook op:

Sluit de enquête