Zintuig evenwicht

Het oor is een multitasker: niet alleen kunnen we ermee horen, maar ook ons gevoel voor evenwicht wordt ermee geregeld.

Het in het binnenoor gelegen evenwichtszintuig bestaat uit drie halfcirkelvormige kanalen en 2 satelietorganen (een soort zakjes) die gevuld zijn met vloeistof en waarin zich de zintuigcellen bevinden. Als ons hoofd beweegt, worden die sensoren geprikkeld en gaat er een sein naar de hersenen. Zo nemen we waar hoe (snel) we bewegen en wat onze positie ten opzichte van de zwaartekracht is. Het evenwichtszintuig werkt nauw samen met de ogen (zicht), de tastzin en de proprioceptie (positiezintuig).

Wat kan er misgaan?

Als gevolg van onder meer infecties, een trauma of migraine kunnen stoornissen in het evenwicht ontstaan. Maastricht UMC+ had in 2013 – in het kader van een wetenschappelijk onderzoek – de primeur van het vestibulair implantaat: een kunstevenwichtszintuig dat de rol van het defecte evenwichtsorgaan overneemt. Meer over het vestibilair implantaat

Evenwichtsstoornissen

FEIT: Één op de vijf mensen krijgt tijdens zijn leven problemen met zijn evenwichtsorgaan, maar wat er dan precies aan de hand is, is vaak moeilijk traceerbaar, ook voor medisch specialisten. Wat bijvoorbeeld op het eerste gezicht een oogprobleem lijkt, kán veroorzaakt worden door een falend evenwichtszintuig.

Gezond Idee
Sluit de enquête