Draag een vuurwerkbril!

Draag een vuurwerkbril!
Velen van u kijken ongetwijfeld al uit naar het vuurwerk op oudejaarsavond. Draag altijd een vuurwerkbril! Ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt.

Al honderden jaren is het de traditie om met vuurwerk het nieuwe jaar in te luiden,  eniets wat is komen overwaaien uit China. Daar werd ruim 2200 jaar geleden al vuurwerk gebruikt om boze geesten te verdrijven. De populariteit van vuurwerk is sindsdien enorm toegenomen. Toch heeft het door de consument zelf afsteken van vuurwerk een erg donkere keerzijde. Ondanks dat we door diverse maatregelen – zoals vuurwerkvrije zones, inperking van afsteektijden en voorlichting – een dalende trend zien, vallen er elke jaarwisseling honderden gewonden met brandwonden en/of zeer ernstig oogletsel.

Vuurwerkslachtoffers zijn vaak omstanders

Denk je veilig te zijn door zelf geen vuurwerk af te steken? Schrik dan niet: een groot gedeelte van de vuurwerkslachtoffers zijn omstanders. Zij raakten gewond door bijvoorbeeld vuurwerk dat in een capuchon gestopt of geschoten werd. Draag daarom altijd een vuurwerkbril! Ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt.

De maatschappelijke discussie rond het verbieden van particuliervuurwerk wordt elk jaar opnieuw aangezwengeld. Met name door oogartsen en plastisch chirurgen. Echter een definitief verbod blijft vooralsnog achterwege. Bizar eigenlijk, als je naar bovenstaande cijfers kijkt. Een goed alternatief zou volgens ons bijvoorbeeld zijn om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden en dit alleen door speciaal getrainde professionals te laten verrichten. Hierdoor kan iedereen toch blijven genieten van vuurwerk bij door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows.

Zolang er geen verbod op particuliervuurwerk is, blijft het Maastricht UMC+, en in het bijzonder de afdeling Oogheelkunde, actief bijdragen aan de maatschappelijke discussie omtrent vuurwerk. We doen actief mee aan letselpreventie door het uitdelen van voorlichtingsmateriaal en vuurwerkbrillen* op onze polikliniek. We hopen dat we daardoor bij de komende jaarwisseling minder vuurwerkslachtoffers hoeven op te vangen.

Alvast een mooie jaarwisseling gewenst, maar denk eraan: Draag een vuurwerkbril!

David Takkenberg en An-Katrien de Brauwer,
oogartsen i.o. Maastricht UMC+

* Vuurwerkbrillen zijn op te halen t/m 29 december 2017 tijdens poli-openingstijden, 1 vuurwerkbril per persoon en op=op. 

Op mumc.tv kunt u een RTV Maastricht-interview over vuurwerk met An-Katrien de Brauwer bekijken.
Kijk voor informatie over Eerste Hulp bij vuurwerkongevallen op de website van het Rode Kruis

Vuurwerk ook slecht voor longen 

Sluit de enquête