Cholesterol-controverse

cholesterol en pillen
De laatste tijd is er nogal wat ophef ontstaan rond cholesterol en het voorschrijven van cholesterolverlagende medicatie. Onder meer het televisieprogramma Radar en de site voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money besteedden er veel aandacht aan, waarbij vooral de vraag opkwam of de farmaceutische industrie niet te veel invloed heeft op hoe er over cholesterol wordt gedacht.

Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen aan de statines of andere cholesterolverlagende middelen. Ook in Nederland is het aantal hoog: ruim 2 miljoen mensen, oftewel bijna een derde van alle vijftigplussers. Toen er nog patenten op de middelen zaten, werden er miljarden aan verdiend. 

Tegenwoordig kosten de statines nog maar een paar cent per dag, maar er wordt toch door steeds meer wetenschappers getwijfeld aan de heersende visie op cholesterol: is die niet te veel gebaseerd op gebrekkige en achterhaalde wetenschap?

Verschillende recente onderzoeken lijken erop te wijzen dat ook andere mechanismen harten vaatziekten veroorzaken dan tot nog toe algemeen werd aangenomen. Dat statines weliswaar het cholesterolgehalte verlagen, maar dat dit niet per se een positieve uitwerking heeft op het voorkomen van harten vaatziekten. En als statines het leven verlengen van patiënten met harten vaatziekten, dat niet aan de cholesterolverlagende werking ligt, maar eerder aan het ontstekingsremmende effect. 

Dit illustreert dat het risico op hart- en vaatziekten door diverse factoren wordt bepaald. Waarvan een hoog LDL-cholesterolgehalte er één is, maar één die duidelijk niet alles verklaart. Het is duidelijk dat er nog veel onderzoek moet volgen. Maar voor wie wordt gediagnosticeerd met een te hoge cholesterolwaarde en statines krijgt voorgeschreven, zijn de discussies rond cholesterol natuurlijk verwarrend en niet prettig. Spreek dat gevoel uit bij de behandelend arts en zoek samen naar de beste aanpak!

Sluit de enquête