Als je kind niet wil eten

 

kinderen die slecht eten
Foto iStock

Het is herkenbaar voor veel ouders: kinderen die weigeren te eten wat goed voor hen is, die helemaal niet eten of alleen als er een dikke laag ketchup of appelmoes over het eten is uitgesmeerd. Je hebt treuzelaars, herkauwers of zelfs eetweigeraars. Ouders worden er soms door tot wanhoop gedreven. Wat te doen? De experts van het Maastricht UMC+ weten raad.

Een merkwaardige situatie: papa en mama staan te juichen als hun kleine twee partjes appel opeet. Of ze staan, eenmaal thuis van hun drukke werk, voor twéé smaken te koken: een maaltijd voor de volwassenen- en een voor de kindersmaak. Wetend dat ze zoveelste moeizame maaltijd tegemoet gaan.
 
"Wat eten betreft, heeft het jonge kind de macht in handen", zegt gedragswetenschapper Eric Dumont, voorzitter van het Pediatrisch Eetteam Maastricht UMC+. Hij geldt als één van dé landelijke experts op het gebied van eetstoornissen bij kinderen tussen de nul en zes jaar. "Het begint met het hoofdje wegdraaien, daarna volgt huilen en schreeuwen. In het ergste geval gooit het kind het bord van tafel of begint te braken. Dan sta je als ouder echt met je rug tegen de muur. Hoe krijgt je kind ooit weer vertrouwen in voedsel?"

Grote angst voor het onbekende

Uit analyses van de gesprekken die Eric Dumont met de jonge eetweigeraars (en hun ouders) voert, blijkt dat variatie in eten bij sommige kleintjes angst oproept. "Ze zeggen dat ze iets niet lekker vinden, maar hebben dat meestal niet eens geproefd. Daarbij vertonen ze alle klassieke symptomen van angst. Ze gaan zweten, zijn gespannen, hun hart klopt sneller. De angst voor het onbekende is enorm groot: sommige kinderen hongeren zichzelf liever uit dan iets nieuws te proberen. De kinderen die zover gaan, zijn vaak ook voor veel andere dingen bang of slapen tot op hoge leeftijd nog bij hun ouders in bed."
 
Ouders nemen zichzelf vaak kwalijk dat hun kind zo'n moeilijke eter is en dat zij zo toegeeflijk zijn. Ze weten bijvoorbeeld best dat drie keer per week pizza eten geen gezond eetpatroon is, maar zijn allang blij dat hun kind op die dagen tenminste iets binnen krijgt. "Het zijn juist de gevoelige, goed bedoelende ouders bij wie het zover komt", weet Eric Dumont. "Zij merken die spanning op bij hun kind en reageren daarop. Een kind voelt dat aan en zo ontstaat die machtsstrijd."

Een kleine troost, slecht eten ontstaat bij tachtig procent van alle kinderen al vóór of vlak na de geboorte. Eric Dumont: "Kinderen die bijvoorbeeld benauwd worden bij het zuigen omdat ze hart- of longproblemen hebben, ervaren drinken al van jongs af aan als iets negatiefs, in plaats van als iets dat een gevoel van veiligheid en verzadiging geeft.

Sommigen doorbreken dat in de loop der tijd, anderen niet. 'Het is dus bijna altijd iets psychisch. Vroeger stapten ouders pas na drie jaar of nog later naar een psycholoog om hierover te praten. Tegenwoordig zijn ze er, mede dankzij de consultatiebureaus, maar vooral het voortschrijdend inzicht van kinderartsen veel sneller bij. En dat is maar goed ook, want als een kind niets lust, wordt dat vanaf z'n elfde jaar ook een sociaal probleem".

Tips om je kind aan het eten te krijgen

Vraag hulp!

Een gezond eetpatroon - volgens de schijf van vijf en niet teveel snoepen of snacken – lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk helemaal niet zo simpel. Deskundige Eric Dumont heeft in ieder geval één belangrijk advies aan ouders met kinderen die slecht eten of overmatig veel eten: "Schaam je niet om snel om hulp te vragen. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je kind leert op een gezonde manier van eten te genieten en het leuk vindt om nieuwe dingen uit te proberen. Met mate, natuurlijk."

Tip

Kijk ook eens op www.nee-eten.nl van oudervereniging Nee-eten voor ouders van kinderen met chronische voedingsproblemen. Hier vind je informatie, nieuws, contact met lotgenoten en ervaringen van andere ouders.

Lees ook

 

Sluit de enquête